پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آلات نظافت و آشپزی: آلات مورد نیاز برای نظافت خویش، مانند شانه، روغن و صابون و نیز برای پختن و خوردن غذا و نوشیدن آب.

تهیّه آلات یاد شده برای زن، بر شوهر واجب است. کمّ و کیف آن بر حسب متعارف برای امثال زن و نیاز محلی که در آن زندگی می‌کند، لحاظ می‌گردد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 133

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه

وابسته

آشپز خانه

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 327
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 335
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 133