عملکردها

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 ق.

از دانشنامه علوم اسلامی

از واژه «آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آقا جمال خوانساری ،محمد بن آقا حسین؛ جمال الدین خوانساری؛ خوانساری ، آقا جمال؛ خوانساری ، محمد بن حسین

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: حسین

لقب: آقاجمال خوانساری، جمال الدین

تاریخ ومحل تولد: ، خوانسار

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1125ق، اصفهان ، تخت فولاد

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

محدث، اصولی، حکیم ، متکلم، فقیه

استادان

پدرخودحسین بن محمدمحقق خوانساری، دایی خودملا محمدباقرمحقق خوانساری، ملا محمدتقی مجلسی

شاگردان

مهدوی، آقامحمداکمل اصفهانی، ملا رفیع مشهدی، شیخ یوسف بحرانی

سفرهای علمی

اصفهان درمحضرعلمای آن زمان

آثارعلمی

اصول الدین، اختیارات الایام، ترجمه الفصول المختاره، حاشیه تهذیب الحدیث، حاشیه شرایع، حاشیه شرح الاشارات، حاشیه شرح لمعه، حاشیه شرح مختصرالاصول، حاشیه شفا، اعتقادات، تاج التراجم، ترجمه مفتاح الفلاح، رساله درجبرواختیار

زندگی سیاسی واجتماعی

دارای نفوذ اجتماعی فراوان، ازعلمای ترازاول ومدرسان برجسته حوزه علمیه اصفهان، دارای اجازه روایت ازمحمدتقی مجلسی

منابع

  • دائره المعارف بزرگ اسلامی
  • ریحانه الادب
  • فرهنگ بزرگان
  • روضات الجنات