عملکردها

آقا بزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1255 - 1348.

از دانشنامه علوم اسلامی

از واژه «آقا بزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1255 - 1348.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تهرانی ، آقا بزرگ؛ شیخ آغا بزرک الطهرانی؛ طهرانی ، آقا بزرگ

مشخصات فردی

نام: محمد محسن

نام پدر: علی بن محمد

لقب: شیخ آقا بزرگ تهرانی، منزوی، طهرانی، تهرانی، رازی

تاریخ و محل تولد: 1293 ق 1255ش، تهران

تاریخ و محل وفات: 1389ق1348ش ، نجف

زندگی علمی و فرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، رجالی، کتاب شناس، اصولی، منطقی، ادیب

استادان

شیخ محمد حسین خراسانی ، محمدباقر تهرانی معروف به معزالدوله، شیخ زین العابدین محلاتی، میرزا ابراهیم زنجانی، شیخ محمدرضا قاری، میرزا محمود قمی، ملامحمد علی نوری ایلکانی، شیخ علی نوری ایلکانی، سید عبدالکریم مدرسی لاهیجی، میرزا محمدتقی گرگانی، سیدمحمد تقی تنکابنی، محمدتقی نهاوندی، سید حسن استرآبادی، شیخ عباس نهاوندی، شیخ عبدالله اصفهانی، سید محمد تقی قزوینی، سید حسن تهرانی، مهدی مازندرانی، محمدشاه عبدالعظیمی، عبدالحسین شیرازی، آقا میرزا کوچک ساوجی، حاج محمدعلی عراقی، آقا میرزا شهاب الدین شیرازی، آقا شیخ عبدالخالق یزدی، محدث نوری، شریعت اصفهانی، معروف به شیخ الشریعة، سید محمد کاظم یزدی، محمد طه نجف، سیدمرتضی کشمیری، حاج میرزا حسین خلیلی، آخوند خراسانی، محمدتقی شیرازی، سید احمد تهرانی کربلایی، سید احمد تهرانی کربلایی، شیخ محمدعلی چهاردهی رشتی، شیخ احمد شیرازی، معروف به شانه ساز، شیخ حسن تویسرکانی، سید آقا قزوینی، شیخ عبدالله اصفهانی، حاج آقا رضا همدانی

مشایخ اجازه

الف: از علمای شیعه: محدث نوری، سیدحسن صدر کاظمی، شیخ محمد صالح آل طعان بحرانی، شیخ علی خاقانی، سیدمحمد علی شاه عبدالعظیم، شیخ موسی بن جعفر کرمانشاهی، سید ابوتراب خوانساری، شیخ علی کاشف الغطاء، ملاعلی نهاوندی، شیخ محمد طه نجف، سید مرتضی کشمیری، حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی، آخوند محمدکاظم خراسانی، سیداحمد تهرانی کربلایی، میرزا محمدعلی مدرسی رشتی، شیخ الشریعة اصفهانی، سید ناصر حسین لکهنوی (فرزند علامه مجاهد میرحامد حسین هندی) ، آخوند محمدتقی نهاوندی، علامه سیدعبدالحسین شرف الدین عاملی، آقا سیدعلی شوشتری، حاج شیخ عباس قمی، سیدمحمد علی هبة الدین شهرستانی، آقا میرزا هادی خراسانی حائری ب ـ از علمای عامه: شیخ محمدعلی ازهری مکی، از علمای مالکی مذهب و رئیس مدرسان مسجدالحرام، شیخ عبدالوهاب شافعی، امام جماعت مسجدالحرام، شیخ ابراهیم بن احمد حمدی از عالمان شهر مدینه، شیخ عبدالقادر خطیب طرابلسی، مدرس حرم شریف، شیخ عبدالرحمن علیش حنفی، از مدرسان دانشگاه الازهر و امام جماعت در مسجد