پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آشکار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

علانیه، علنی

اعم

صفات ( فقه )

اخص

ظهور ثمره، ظهور خلاف، ظهور وارث بعد ضمان جریره، ظهور وارث بلاوارث، ظهور وصیت

وابسته

آشکار کردن، پنهانی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آشکار به زیرصفحه آشکار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 126