عملکردها

آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر ، 1248 - 1319ق.

از دانشنامه علوم اسلامی

از واژه «آشتیانی ، محمد حسن بن جعفر ، 1248 - 1319ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آشتیانی تهرانی ، میرزا محمد حسن؛ میرزای آشتیانی ، محمد حسن

مشخصات فردی

نام: محمدحسن

نام پدر: جعفر

لقب : آشتیانی

تاریخ ومحل تولد: 1248ق ، آشتیان

تاریخ ومحل وفات ودفن : 1319ق ، تهران ، نجف اشرف آرامگاه شیخ جعفرشوشتری

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی

استادان

شیخ مرتضی انصاری

سفرهای علمی

بروجردبه مدت چهار سال تحصیل ادبیات، نجف اشرف درمحضرشیخ انصاری، تهران نشراندیشه‌های اصولی شیخ انصاری

آثارعلمی

بحرالفوائد، مباحث الالفاظ، کتاب الخلل فی الفقه ، کتاب القضا، کتاب الوقف واحیاء الموات والاجاره، ازحة الشکوک عن حکم اللباس المشکوک، رسالة فی الحرج، رسالةفی اوانی الذهب والفضه

زندگی سیاسی اجتماعی

ازرهبران نهضت تنباکودرتهران ، تصمیم به خروج ازتهران دراعتراض به ناصرالدین شاه

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • ریحانة الادب