عملکردها

آشتیانی ، جلال الدین ، 1306 - 1384.

از دانشنامه علوم اسلامی

از واژه «آشتیانی ، جلال الدین ، 1306 - 1384.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سید جلال الدین آشتیانی

مشخصات فردی

نام: سیدجلال الدین

لقب: آشتیانی، میری، موسوی

تاریخ ومحل تولد: 1304شمسی، آشتیان

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1384شمسی، مشهد ، حرم رضوی

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، مفسر، فیلسوف

استادان

آیت الله سیدحسین بروجردی، شیخ مهدی مازندرانی امیرکلاهی، سیدمحمدتقی خوانساری، سیدمحسن حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی، علامه سیدمحمدحسین طباطبائی، سیدابوالحسن رفیعی قزوینی

سفرهای علمی

قم، 1323ش، نجف1336ش، قزوین1337ش،

آثارعلمی

تفسیر سوره فاتحةالکتاب، تعلیق، تصحیح ومقدمه بر رسائل قیصری، هستی ازنظرعرفان وفلسفه، مقدمه براصول المعارف فیض کاشانی

زندگی سیاسی واجتماعی

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی مشهد، عضوانجمن تألیف وترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

منابع

  • سایت ویکی پدیا
  • سایت راسخون
  • سایت جلال الدین