عملکردها

آذرکیوان،قرن10ق.

از دانشنامه علوم اسلامی

مشخصات فردی

نام: آذر

لقب: کیوان، ذوالعلوم

تاریخ تولد: 1529م

تاریخ وفات: 1612م

زندگی علمی وفرهنگی

آثارعلمی

جام کیخسرو

زندگی سیاسی واجتماعی

حکیمی ازمردم استخرفارس ویکی روحانیان زرتشتی ومؤسس فرقه آذرکیوانی، مسافرت ازشیرازبه هندوستان باگروهی ازمریدان وتلاش برای گسترش آئین خود

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • لغت نامه دهخدا
  • فرهنگ معین