عملکردها

آدمی ، احمد بن محمد ، - 327 ق.

از دانشنامه علوم اسلامی

از واژه «آدمی ، احمد بن محمد ، - 327 ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوبکر الآدمی الحمزی ، احمد بن محمد؛ احمدبن محمدبن اسماعیل الآدمی الحمزی؛ حمزی،احمد بن محمد

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: محمدبن اسماعیل

لقب وکنیه: آدمی، حمزی، ابوبکر

تاریخ تولد: 237ق

تاریخ وفات: 327ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

راوی، قاری

استادان

سلیمان بن یحیی ضبی، عثمان بن سعید

شاگردان

ابن اشته، عبدالله بن صقر، محمدبن احمدشنبوذی، و…

زندگی سیاسی واجتماعی

قاری جامع مدینه به حرف حمزه

منابع

  • التمهید
  • غایةالنهایه
  • تاریخ الاسلام