پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن، استعمال ظرف طلا، محرمات آشامیدن

اخص

آشامیدن از سماور طلا

وابسته

آشامیدن از ظرف آب طلا، آشامیدن از ظرف طلا کاری، آشامیدن از ظرف نقره، خوردن از ظرف طلا، خوردن در ظرف نقره، ظرف طلا

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 201
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 13
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 133
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 187
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 26
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 328
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 123
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 362
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 164، 177
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 158