پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن، مکروهات آشامیدن

وابسته

آشامیدن از ظرف آب نقره، آشامیدن از ظرف طلا، ظرف آب طلا

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 1 : صفحه 168
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 304
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 170
  • منتهی المطلب (ط ج) جلد 3 : صفحه 350
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 152