پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن از ظرف طلا

وابسته

آشامیدن از سماور نقره

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 178
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه (157-158)