پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب میوه

وابسته

آب میوه جوشیده

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه (91-92)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 313