پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آب میوه

اخص

آب انگور جوشیده

وابسته

آب میوه نجوشیده، آشامیدن آب میوه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه (91-92)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 37