پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کرک

وابسته

تکفین با کرک حلال گوشت، حیوان حلال گوشت

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (38-40)