عملکردها

ویژه

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ادله

  • نام صفحه: ادله
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه علوم اسلامی
  • ناشر: دانشنامه علوم اسلامی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۶ مه ۲۰۱۶ ‏۱۲:۱۰ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۱۴:۵۱ UTC
  • نشانی پایدار: http://wiki.isca.ac.ir/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87&oldid=1908
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 1908