پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واضع اصول فقه : پدید آورنده علم اصول فقه

در این که علم اصول فقه برای اولین بار توسط چه کسی پدید آمده و به عنوان علم مستقل مطرح شده است، میان شیعه و اهل سنت، از یک طرف، و مذاهب مختلف اهل سنت، از طرف دیگر، اختلاف وجود دارد.

در کتاب ' تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام ' آمده است: نخستین کسی که اصول فقه را بنیان نهاد و آن را به عنوان یک علم خاص وضع نمود، امام باقر (ع) بود و پس از ایشان نیز امام صادق (ع) ، که به علت نیازی که به این علم احساس می‌شد، قواعد آن را به شاگردان خود املا فرمودند. بیشتر اهل سنت، ' محمد بن ادریس شافعی '، و برخی نیز ' ابو حنیفه ' را واضع علم اصول فقه دانسته‌اند.

به هر حال، به طور مسلّم، مسائل اصولی، مثل صحت تمسک به ' رأی ' و ' قیاس '، از همان اوائل نیمه قرن اول هجری، در میان صحابه مورد بحث و گفت‌و‌گو بوده است.

منابع

 1. اصول الاستنباط : صفحه 41
 2. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 9
 3. تقریرات اصول جلد -1 : صفحه (13-18)
 4. مبادی فقه و اصول : صفحه (69-70)
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واضع اصول فقه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پدید آورنده اصول فقه، مؤسس اصول فقه، مخترع علم اصول

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واضع اصول فقه به زیرصفحه واضع اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الاستنباط : صفحه 41
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 44
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 47
 • تقریرات اصول جلد -1 : صفحه (13-18)م18
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 9
 • مبادی فقه و اصول : صفحه (69-70)