پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نگهداری

وابسته

دیش ماهواره

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 22