پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکّی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهل مکه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

آفاقی، حج مکی

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 737