پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اذان مستعجل، عجله ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 13، 31