پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «قوشچی ، علی بن محمد ، - 879ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

علاء الدین قوشچی؛ علی بن محمد قوشچی؛ فاضل قوشچی؛ قشجی ، علی بن محمد

مشخصات فردی

نام: علی

نام پدر: محمد

لقب: قوشچی، فاضل قوشچی، علاءالدین سمرقندی

تاریخ ومحل تولد: ، سمرقند

تاریخ ومحل وفات ودفن: 879ق، استانبول، کنارقبرابوایوب انصاری

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

ریاضی دان ، متکلم

استادان

الغ بیگ، قازی زاده روسی

شاگردان

عبدالقادربن حسن لاهیجی

سفرهای علمی

تبریز، استانبول، کرمان

آثارعلمی

حاشیه شرح کشاف تفتازانی، شرح تجریدخواجه، العنقودالزواهر، محبوب الحمائل، هیئت فارسی

زندگی سیاسی واجتماعی

تکمیل رصدخانه وزیج الغ بیگی سمرقند به امرسلطان الغ بیگ، موردتوجه اوزون حسن درتبریزوسفیروی برای عقدمصالحه باسلطان محمدخان ثانی عثمانی

، تدریس درمدرسه ایاصوفیا

منابع

  • فرهنگ بزرگان
  • ریحانةالادب
  • تاریخ ادبیات درایران