پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فایده وصف : فواید استفاده از وصف در کلام

فایده وصف، عبارت است از مطلوبی که متکلم به انگیزه دست یابی به آن، وصف را در کلام خود می‌آورد.

برای وصف، فواید زیادی وجود دارد، از جمله:

1. دلالت بر مفهوم، مانند: ' للغنم السائمة زکاة '، که دلالت می‌کند بر این که گوسفند غیر سائمة (علوفه خوار) زکات ندارد و زکات مخصوص گوسفند سائمه (بیابان چر) است؛

2. شدت اهتمام به مورد وصف، مانند: ' ایاک و ظلم الیتیم ' که وصف یتیم دلالت می‌کند بر این که شارع از ظلم به یتیم به شدت منع کرده است؛

3. دفع توهم این که حکم در مورد وصف وجود ندارد، مانند: ' و لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق ' [۱] .

شاید برای کسانی این توهم وجود داشته است که در سال قحطی و گرسنگی حکم حرمت قتل فرزندان، برداشته شده است، اما خداوند این توهم را دفع می‌نماید که حتی در دوران قحطی و گرسنگی، قتل اولاد حرام است.

پانوشت

  1. القرآن الکریم سوره 17 ، آیه 33

منابع

  1. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 54
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

وصف ( اصول فقه )

منابع

  • القرآن الکریم سوره 17 ، آیه 33
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 54