پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فاکر میبدی ، محمد ، 1338-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فاکر ، محمد