پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فائز بنصر الله ، عیسی بن اسماعیل ، 544-555ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فائز بالله ، عیسی بن اسماعیل