پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعضای زن، شکم انسان

وابسته

چسباندن شکم بر زمین

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 399