پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شکر ادای مستحب، شکر ادای نماز

وابسته

شکر ادای نماز واجب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 237
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 37