پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، شرایط نماز ( فقه )

اخص

خطبه نماز عیدین
به لحاظ نمازگزار:
حریت نمازگزار عیدین، حضور نماز گزار عیدین، ذکوریت نمازگزار عیدین، عدد نمازگزار عیدین، عقل نمازگزار عیدین

وابسته

حضور در خطبه عیدین، نماز عیدین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط نماز عیدین به زیرصفحه شرایط نماز عیدین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 169
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 54