پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، زکات ترکه

وابسته

زکات کافر

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 377
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 309