پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ذمّه

ذمّه: پیمانی خاص بین حاکم اسلامی و اهل کتابِ ساکن سرزمینهای اسلامی معروف به پیمان ذمّه)ر اهل ذمّه(/ مقرّ معنوی دیون و تعهدات) ردین(/ امان)ر امان(.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 711

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذمه ( مقر معنوی دین )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عهده

اعم

احکام دَین

اخص

ذمه ضامن، ذمه مضمون عنه

وابسته

اشتغال ذمه، ثبوت مال در ذمه مکفول، دَین ( ما فی الذمه )، مشغول الذمه، مهریه به ذمه غیر، ورود در ذمه، وصیت به حق در ذمه

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 274
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 31 : صفحه 36
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 711
  • معجم الفاظ الفقه الجعفری : صفحه 197
  • معجم لغة الفقهاء : صفحه 214
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 6