پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذراع ( آلت سنجش )

وابسته

ذراع محدثین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 201