پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، ذبیحه

اخص

ذبیحه حائض، ذبیحه نفسا

وابسته

ذبح زن

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 212
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 91
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه (165-166)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 10، 22، 74، 98، 273
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 76، 110، 143
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه (71-72)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 81
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59