پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز

وابسته

احضار ذات نماز، صفات نماز، نماز ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 220