پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تروک نماز

اخص

آمین در نماز، تَکَتُّف، قهقهه در نماز، مبطلات نماز

وابسته

تروک مستحب نماز

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 117
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 3
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 242، 243