پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تدارک

وابسته

اخلال در ترتیب نماز، ترتیب نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 182
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 483
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 84