پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تبعیت ( مطهرات )

وابسته

اسلام تبعی، فرزند کافر

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 126
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 112، 115