پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «باباجانی ، علی ،1353-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

علی باباجانی