پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اقتناء: اندوختن مال نه برای تجارت.

از آن در باب‌های زکات و تجارت سخن رفته است.

زکات در اثاث منزل و لباس‌های فراهم آمده برای نگهداری و مصرف، مستحب نیست. 1 همچنین است مالی که برای تجارت خریده، لیکن بعد قصد اقتنای آن را کرده است. 2

اقتنای زمین، کتاب‌های علمی و ابزار عبادت (--' آلات عبادت) مستحب است. 3 اقتنای عین نجس مانند خون، چنانچه منفعت عقلایی داشته باشد، جایز است. 4

اقتنای ظرف طلا و نقره به قول مشهور 5، حیوانات موذی مانند مار و درندگان به انگیزه ایذاء 6 و نیز در صورت بیم از آزار رساندن آن‌ها 7، آلات لهو و قمار، 8 کتاب‌های ضالّه - مگر به جهت ابطال مطالب آن‌ها - و هیکل هایی که در آیین‌های باطل جهت تقرّب به خدا ساخته شده‌اند مانند بت و صلیب 9، حرام است. در کراهت یا حرمت

________________________________________

618

نگهداری مجسّمه چیزهایی که دارای روح هستند مانند انسان و حیوان اختلاف است. 10

1 - جواهر الکلام 15 292.

2 - 260.

3 - 22 - 463.

4 - مجمع الفائدة 8 40.

5 - جواهر الکلام 6 343.

6 - مفتاح الکرامة 8 55.

7 - مجمع الفائدة 8 40.

8 - مفتاح الکرامة 8 55 - 56.

9 - جواهر الکلام 22 56.

10 - 44.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 617

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اندوختن مال برای غیر تجارت

اعم

نگهداری

اخص

اقتنای پادزهر، اقتنای حیوان درنده، اقتنای سم
به لحاظ استحباب:
اقتنای آلات عبادت، اقتنای زمین، اقتنای کتب علمی
به لحاظ جواز:
اقتنای عکس، اقتنای مجسمه
به لحاظ حرمت:
اقتنای حیوانات موذی، اقتنای ظرف طلا، اقتنای ظرف نقره، اقتنای کتب ضاله، اقتنای محرمات، اقتنای نجاسات، اقتنای هیاکل عبادت

وابسته

مال القنیه

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 43
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 337
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 617