پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جبارگلباغی ماسوله ، علی ،1348-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جبار گلباغی ، علی؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله؛ گلباغی،علی جبار