پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آل نوح ، کاظم ،1885-1959م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خطیب الکاظمی،کاظم بن سلیمان؛ کاظم آل نوح