پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آل کاشف الغطاء ، احمد بن علی ، 1295 - 1344ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کاشف الغطاء ، احمد بن علی

مشخصات فردی

نام: احمد

نام پدر: علی بن محمدرضا

لقب: آل کاشف الغطا، کاشف الغطاء

تاریخ ومحل تولد: 1295ق، نجف

تاریخ ومحل وفات ودفن: 1344ق، بغداد، نجف مقبره خانوادگی

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، اصولی

استادان

آقاضیاءهمدانی، آخوندخراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی

سفرهای علمی

سامراء

آثارعلمی

احسن الحدیث، سفینةالنجاة، قلائدالدرر، حاشیه علی العروةالوثقی

زندگی سیاسی واجتماعی

یکی ازاوصیای اربعه سیدمحمدکاظم یزدی

منابع

  • ریحانةالادب
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین