پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آخوند کاشی ، ملا محمد ، 1249 - 1333 ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ملا محمد کاشانی جوشقانی؛ کاشانی ، آخوند ملا محمد