پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن ابی الثلج ،محمد بن احمد،-325ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوبکر البغدادی ، محمد بن احمد؛ محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله بن اسماعیل الکاتب؛ کاتب بغدادی ، محمد بن احمد

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: احمد بن محمد

لقب وکنیه: کاتب، بغدادی، ابن ابی الثلج، ابوبکر

تاریخ ومحل تولد: 238ق

تاریخ ومحل وفات: 322ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، مفسر، محدث، مورخ

استادان

جدش محمد بن عبدالله، ابوزید عمربن شبه، قاسم بن محمد مروزی، جعفربن محمد حسنی، محمد بن همام اسکافی

شاگردان

یوسف قواس، ابوالفرج معافی بن زکریا، ابوالحسن دارقطنی، ابوحفص بن شاهین، ابوبکردوری، و...

آثارعلمی

تاریخ الائمه، مانزل من القرآن فی امیرالمؤمنین علیه السلام، البشری والزلفی، اخبارالنساءالممدوحات، تفسیرابن ابی الثلج، و...

منابع

  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • هدیةالعارفین
  • الذریعه
  • معجم المؤلفین