پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «واعظ زاده خراسانی ، محمد ، 1304 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واعظ زاده ، محمد