پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جوادی آملی ، عبدالله ، 1312-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیت الله جوادی آملی؛ واعظ جوادی ، عبد الله

مشخصات فردی

نام: عبدالله

نام پدر: میرزاابوالحسن

لقب: جوادی آملی ، واعظ جوادی

تاریخ ومحل تولد: 1312شمسی، آمل

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی ، اصولی، فیلسوف، مفسر، کلامی

استادان

آمل: میرزاابوالحسن جوادی (پدر) ، فرسیو، غروی، عزیزالله طبرسی، آقاضیاء آملی، احمد اعتمادی، ابوالقاسم رجایی، شعبان نوری تهران: اسماعیل چاپلقی، سیدعباس فشارکی، محمدرضامحقق، آیةالله شعرانی، الهی قمشه ای، فاضل تونی، محمدتقی آملی قم: آیةالله بروجردی، آیةالله محقق داماد، امام خمینی، آیةالله میرزاهاشم آملی، علامه طباطبائی

شاگردان

صدهانفرازاستادان حوزه ‌های علمیه ودانشگاه ها

سفرهای علمی

تهران مدرسه مروی1329، قم1334

آثارعلمی

تفسیر تسنیم، تفسیر موضوعی قرآن (16جلد) ، ادب فنای مقربان (6جلد) ، عصاره خلقت، حماسه وعرفان، گنجورعشق، مراثی اهل بیت، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، رحیق مختوم، حکمت نظری وعملی درنهج البلاغه، نسیم ولایت، ولایت درقرآن، نسیم اندیشه، فلسفه صدرا، و...

زندگی سیاسی واجتماعی

فعالیت گسترده در راه تقویت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، رهبری مبارزات مردم آمل دربرابر حکومت سلطنتی پهلوی، مسؤولیت دادگاه انقلاب وحاکم شرع آمل پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی ، عضو مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه قم، سفر به مسکو در سال 1367برای ابلاغ پیام امام خمینی به گورباچف، سفر به اروپا در سال1369وملاقات با پاپ، سفر به نیویورک در سال1379برای شرکت درنشست هزاره ادیان وقرائت پیام آیةالله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران

منبع

سایت مؤسسه اسراء.