پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «مکارم شیرازی ، ناصر ، 1305 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیت الله مکارم شیرازی؛ مکارم ، ناصر؛ ناصر مکارم شیرازی

َََََََ==مشخصات فردی==

نام: ناصر

لقب: مکارم شیرازی

تاریخ ومحل تولد: 1347ق، شیراز

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی ، اصولی، شاعر

استادان

سیدمحمدحجت کوه کمره ای، سیدحسین بروجردی، محمدحسین طباطبائی، و…

شاگردان

گروه زیادی ازطلاب حوزه علمیه

سفرهای علمی

قم سال 1324ش محضرسیدمحمدحجت کوه کمره‌ای، سیدحسین بروجردی ومحمدحسین طباطبائی، نجف محضرعلمای حوزه

آثارعلمی

تفسیرنمونه، القواعدالفقهیه، تعلیقات علی العروةالوثقی، فیلسوف نماها، و… بیش ازنوداثر

زندگی سیاسی واجتماعی

تأسیس مدارس حوزوی درقم، تأسیس مؤسسه تخصصی تفسیردرحوزه علمیه قم، تألیف وانتشارنشریات مذهبی برای اقشارگوناگون

منابع

  • سخنوران نامی معاصرایران