پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «طباطبایی ، محمد حسین ، 1281 - 1360» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیت الله سید محمد حسین طباطبایی؛ حسنی طباطبائی ، سید محمد حسین؛ حسینی طباطبائی ، سید محمد حسین؛ سید محمد حسین طباطبائی حسینی؛ طباطبائی تبریزی ، سید محمد حسین؛ طباطبائی حسنی ، سید محمد حسین؛ طباطبائی حسینی ، سید محمد حسین؛ علامه سید محمد حسین طباطبائی؛ علامه طباطبائی،محمدحسین؛ قاضی طباطبایی تبریزی، محمد حسین؛ محمد حسین الطباطبائی

مشخصات فردی

نام: محمدحسین

نام پدر: محمد

لقب: طباطبائی، حسینی، حسنی، علامه طباطبائی

تاریخ ومحل تولد: 1281، تبریز

تاریخ ومحل وفا ت ودفن : 1360، قم، حرم حضرت معصومه (ع)

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

مفسر، فیلسوف، فقیه امامی، ریاضی دان

استادان

محمدحسین اصفهانی، میرزای نائینی، سیدابوالحسن اصفهانی، حجت کوه کمری، سیدحسین بادکو بی، سیدابوالقاسم خوانساری

شاگردان

حسن حسن زاده عاملی، عبدالله جوا دی عاملی، مرتضی مطهری، و…

سفرهای علمی

نجف اشرف: 1304، قم: 1325

آثارعلمی

تفسیرالمیزان، شیعه دراسلام ، قرآن دراسلام، سنن النبی، وحی یاشعورمرموز، علی والفلسفه الالهیه، اصول فلسفه وروش رئالیسم، و…

زندگی سیاسی واجتماعی

منابع

  • کتاب مرزبان وحی وخرد