پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن بلقینی ، عبد الرحمان بن عمر،763-824ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جلال الدین بلقینی ، عبدالرحمان بن عمر؛ قاضی جلاالدین بلقینی

مشخصات فردی

نام: عبدالرحمان

نام پدر: عمربن رسلان

لقب وکنیه: ابن بلقینی، بلقینی، کنانی، عسقلانی، جلال الدین، ابوالفضل

تاریخ ومحل تولد: 763ق، قاهره

تاریخ ومحل وفات: 824ق، قاهره

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

مفسر، محدث، فقیه شافعی، نحوی، اصولی، ادیب

سفرهای علمی

دمشق، حلب

آثارعلمی

نکت علی الحاوی الصغیر، رسالةفی معرفةالکبائروالصغائر، تفسیرالقرآن، نظم مختصرمنتهی السؤل والامل، الافهام

زندگی سیاسی واجتماعی

ازعلمای حدیث مصر، جانشین پدرش درفتوی، قاضی شهرهای مختلف مصر

منابع

  • الاعلام
  • معجم المؤلفین
  • هدیةالعارفین