پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کنجی ، محمد بن یوسف ، -658ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبد الله محمد بن یوسف بن محمد الگنجی الشافعی؛ فخر الدین محمد بن یوسف کنجی؛ قرشی الکنجی ، محمد بن یوسف؛ گنجی ، محمد بن یوسف؛ گنجی شافعی ، محمد بن یوسف؛ محمد الکنجی؛ محمد بن یوسف القرشی الکنجی الشافعی

مشخصات فردی

نام : محمد

نام پدر: یوسف بن محمد

لقب وکنیه: گنجی، کنجی، فخر الدین ، قرشی، ابوعبدالله

تاریخ وفات: 658ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

محدث، شاعر

سفرهای علمی

دمشق

آثارعلمی

البیان ، کفایة الطالب

منابع

  • هدیةالعارفین
  • معجم المؤلفین
  • کشف الظنون