پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «سماکی استر آبادی ، محمد بن حسین ، -984ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حسینی استر آبادی ، محمد بن حسن؛ فخر الدین سماکی ، محمد بن حسین

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: حسین یا حسن

لقب : حسینی، حسنی، فخرالدین، سماکی، استرآبادی، میرفخرالدین، امیرفخرالدین، فخری

تاریخ وفات: 984ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، مفسر

استادان

غیاث الدین منصور، و…

شاگردان

میرداماد، ابراهیم بن حسین همدانی، و…

آثارعلمی

تفسیرآیةالکرسی، جوابات السماکی، الاسئلةالسماکیه، اثبات الله، حاشیه شرح تجرید

منابع

  • ریحانةالادب
  • الذریعه
  • الکنی والالقاب
  • مرآت الکتب
  • تراجم الرجال