پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کاشانی ، ملافتح الله بن ملاشکر الله ، - 988ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شریف کاشانی،فتح الله بن شکرالله؛ فتح الله کاشانی؛ مفسر کاشانی ، ملا فتح الله بن ملا شکر الله؛ ملافتح الله کاشانی؛ مولی فتح الله کاشانی

مشخصات فردی

نام: ملافتح الله

نام پدر: ملاشکرالله

لقب: کاشانی، قاشانی، شریف، مفسر

تاریخ ومحل وفات: 988ق، کشمیر

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، مفسر، کلامی، مورخ، محدث

استادان

علی بن حسین زواری

شاگردان

شاه مرتضی

آثارعلمی

تفسیرمنهج الصادقین، کشف الاحتجاج، تنبیه الغافلین، خلاصةالمنهج، زبدةالتفاسیر

منابع

  • ریحانةالادب
  • هدیةالعارفین
  • الذریعه
  • معجم المؤلفین
  • التمهید