پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «زینب بنت علی بن ابی طالب ، - 62ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ام الحسن؛ ام کلثوم بنت علی علیه السلام؛ ام کلثوم کبری؛ حضرت زینب علیها السلام؛ زینب کبری؛ فاطمة الصغری